Atmospheric Correction Module (ACM)

Модуль атмосферної корекції, що усуває вплив різних атмосферних явищ (водяної пари, кисню, вуглекислого газу, метану, озону, молекулярного і аерозольного розсіювання) і дозволяє витягувати більш точну інформацію з даних ДЗЗ. Модуль включає два алгоритму, які можуть застосовуватися при обробці як мультиспектральних, так і гіперспектральних знімків: Quick Atmospheric Correction (QUAC) і Fast Line of sight Atmospheric Analysis of Spectral Hypercubes (FLAASH).

QUAC — інструмент, що забезпечує автоматизовану корекцію впливу атмосфери для знімків в діапазоні частот 400-2500 нм. В основі алгоритму QUAC лежить емпіричний пошук середнього коефіцієнта відбиття для різних груп матеріалів (класів об`єктів). При цьому використовується алгоритм вилучення характерних спектральних кривих. QUAC виконує більш узагальнену корекцію впливу атмосфери, ніж FLAASH. Використання даного алгоритму дозволяє розраховувати коефіцієнти відображення з похибкою ± 15%.

FLAASH — інструмент корекції впливу атмосфери на основі заданих моделей. Моделі, які використовуються в інструменті FLAASH, дозволяють виконувати обробку знімків, отриманих будь-якими мультиспектрального або гіперспектральних знімальними системами в діапазоні частот 400-3000 нм, в тому числі і знімків, отриманих при великому відхиленні від надира. Інструмент FLAASH дозволяє отримувати більш точні дані при корекції знімків, ніж інструмент QUAC, але вимагає додаткової інформації для їх обробки. В основі інструменту FLAASH лежить модель атмосфери